ENG (dutch scroll down)

Inge Reisberman (Almelo, 1959) graduated as a painter from the AKI Academy of Art in Enschede in 1989.
She lives and works in Leiden (NL).

Her work covers the fields of animations, video, video installations, ranged in the ‘slow cinema’ area. Her videos are about perception of time and space and are often based on biblical themes.

In longshots she uses substances like flour, salt and water, mostly in an industrial environment. She usually works in series, taking time to connect the substances to the narratives she wants to reveal.

She filmed and photographed in former industrial heritage De Meelfabriek in Leiden (NL) from 2013 to 2021. The video series Natures Mortes (2013-2015), Respice Finem (2017-2019) and Homo Bulla (2019-2021) were all made here.

The term ‘eyes oblique’, perceiving something from the corner of your eye, fits her work. By means of delay, by magnification of the image, sometimes by sound or all of that at the same time, a different world is shown, which exists at the same time as ours. The carefully constructed accompanying sounds amplify the intense experience of the image in a subtle but present way. The films are short, but require effort to watch and listen, because the degree of concentration is high. Once prepared for that effort, her work is fascinating and enchanting in its purity. (text: Allart Lakke, visual artist)

Her work is represented in various national and private collections.

DIGITAL PHOTO EDITING
In the late 1990s, she started photography. First analogue, but soon digital. Around 2010, her work moved to stop-motion and from 2011 video became her main discipline. Since 2008, she no longer paints, but she still edits photos into an autonomous image, which is usually detached from the photographic source. These ‘digitals’ certainly have a relationship with painting. The process of image manipulation consists of working with layers, continuously inspecting, polishing, removing or adding elements. Click here to view her digital work

ACQUISITIONS / VERWERVINGEN

‘De Utrecht’, Leeuwarden
Videos Scrimmage and You never work alone
https://deutrecht.frl/interacties/toevoegingen/

Rijksmuseum Twenthe
 acquisition of video-triptych Respice Finem
https://www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd/hedendaagse-kunst-in-de-collectie-van-rijksmuseum-twenthe/
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/2434/nl/inge-reisberman-respice-finem

Museum De Lakenhal acquisition of video-triptych Natures Mortes
https://www.lakenhal.nl/en/story/acquisition-video-triptych-inge-reisbermann

Collectie Wilploo
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/954/nl/ingrid-blans-schenkt-opnieuw-aan-rmt
Video Upstream from Natures Mortes

Particuliere collectie
Video Hail, animatie

NL
Inge Reisberman (Almelo, 1959) studeerde af aan de AKI Academie voor Beeldende Kunsten in Enschede.
Ze woont en werkt in Leiden (NL).

Haar werk beslaat het gebied van animaties, video, video-installaties, in het bijzonder op het gebied van ‘slow cinema’. Haar video’s gaan over perceptie van tijd en ruimte en zijn vaak gebaseerd op bijbelse thema’s.

In longshots gebruikt ze stoffen als meel, zout en water, meestal in een industriële omgeving. Ze werkt meestal in series en neemt de tijd om de stoffen te verbinden met de verhalen die ze wil onthullen.

Van 2013 tot medio 2021 filmde en fotografeerde ze in voormalig industrieel erfgoed De Meelfabriek in Leiden (NL). De videoseries Natures Mortes (2013-2015), Respice Finem (2017-2019) en Homo Bulla (2019-2021) zijn hier gemaakt.

De term ‘eyes oblique’, iets waarnemen vanuit je ooghoek, past bij haar werk. Door middel van vertraging, door uitvergroting van het beeld, soms door geluid of dat alles tegelijk, wordt een andere wereld getoond, die tegelijk met de onze bestaat. De zorgvuldig geconstrueerde begeleidende geluiden versterken de intense beleving van het beeld op een subtiele maar aanwezige manier. De films zijn kort, maar vergen inspanning om te kijken en te luisteren, omdat de concentratiegraad hoog is. Eenmaal voorbereid op die inspanning, is haar werk fascinerend en betoverend in zijn puurheid. (tekst: Allart Lakke, beeldend kunstenaar)

Werk van haar is vertegenwoordigd in diverse landelijke en particuliere collecties.

DIGITALE FOTOBEWERKING
In de late jaren 90 begon ze met fotograferen. Eerst analoog, maar al gauw digitaal. Rond 2010 bewoog haar werk zich naar stop-motion en vanaf 2011 is video hoofd discipline geworden. Sinds 2008 schildert ze niet meer, maar ze bewerkt nog steeds foto’s naar een autonoom beeld wat meestal losgezongen is van de fotografische bron. Deze ‘digitals’ hebben zeker nog verwantschap met het schilderen. Het proces van beeldbewerking bestaat uit het werken met lagen, steeds weer kijken en beoordelen, schaven, weglaten of toevoegen.
Klik hier om haar digitale werk te bekijken.

Meer informatie: www.ingereisberman.nl