Satellites series

Passengers I, full HD, 03.56 min, natural sound
Passengers II, full HD, 05.01 min, natural sound
Passengers III, full HD, 05.01 min, natural sound
Passengers IV, full HD, 03.37 min, natural sound
So Long I, full HD, 02.03 min,
So Long II, full HD, 02.03 min.
We Float IV, full HD, 03.43 min, natural sound
We Float V, full HD, 03.05 min, sound female vocals

ENGLISH (dutch scroll down)
Satellites is a series of uniques of various lengths. The focus is on the crowd. You’ll see lots of soap bubbles with strong ‘oil-like’ colors because of the incoming daylight and maybe also because of the reflection of brightly coloured graffiti on the walls.

Location: Silo D top floor, former warehouse and former boiler space.

DUTCH
Satellites is een serie van unica’s van verschillende tijdsduur. De crowd staat meestal centraal. U ziet een flinke hoeveelheid zeepbellen met sterke ‘olie-achtige’ kleuren vanwege de inval van daglicht en misschien ook door de reflectie van felgekleurde graffity op de muren.

Locatie: Silo D bovenste verdieping, voormalige pakhuis en voormalige ketelhuis.