Project

ENG (Dutch scroll down)

Homo Bulla
Homo bulla est: man is a bubble. A person may look very solid and substantial, but our life is as floating as a bubble, insubstantial and very fragile.
There is much more to explore in a soap bell: the classical metaphor, the meaning in medieval vanitas paintings and many other associations.

De Meelfabriek
Since 2013 the former industrial heritage site De Meelfabriek (flour factory in the city of Leiden) is my working area. The videoseries Natures Mortes and Respice Finem were filmed in these huge buildings.

After a long period of vacancy the buildings are in transition to a modern complex of private apartments, business park, hotel and wellness center. Up to spring 2021 I have worked in some of the buildings, stripped bare and waiting to be redevelopped.

Crew and working method
Homo Bulla could not be created without the commitment and efforts of many people. Receptivity and responding to the magic happening during the filmshoots replaced almost the need of a script. Serendipity was our guiding key concept. Please have a look at the Credits page for more information.

Subseries
Under the umbrella title of Homo Bulla you’ll find the following subseries:

* We Float (triptych)
* Nocturnes ( triptych )
* The Last Waltz ( triptych )
* Satellites (eight videos)

NL
Homo Bulla
Homo bulla est’: de mens is een zeepbel. De mens lijkt een solide stevig wezen, maar het leven drijft voorbij als een zeepbel: kwetsbaar en fragiel.

Er is veel te ontdekken in de zeepbel: de klassieke metafoor waar zij voor staat, de betekenis van de zeepbel in middeleeuwse vanitas schilderijen, en de vele andere associaties die de fragiele zeepbellen oproepen.

De Meelfabriek
Vanaf 2013 is het voormalig industrieel erfgoed De Meelfabriek in Leiden mijn werkterrein. Op deze locatie zijn o.a. de opnamen voor de videoseries Natures Mortes en Respice Finem gemaakt.

Na lange tijd van leegstand wordt sinds 2017 de fabriek herontwikkeld naar een complex van hypermoderne woningen, bedrijven, hotel en wellness centrum. Tot en met lente 2021 heb ik er mogen werken: in de kale gestripte gebouwen van beton en staal en te midden van alle bouw- en sloopactiviteiten.

Crew en werkmethode
Homo Bulla heeft kunnen ontstaan door de betrokkenheid en inspanningen van vele mensen. De ontvankelijkheid voor de magie van wat er ontstond en de serendipiteit waardoor we ons lieten leiden, kwam menigmaal in de plaats van een uitgewerkt script. De ongestructureerde setting bood zowel chaos als vrijheid. Je zou kunnen zeggen dat de zeepbellen het verhaal maakten en óns regisseerden. Kijk onder het kopje Credits voor meer informatie.

Subseries
Onder de overkoepelende titel Homo Bulla zijn de volgende subseries gemaakt.

We Float (triptiek)
Nocturnes (triptiek)
The Last Waltz (triptiek)
Satellites (acht video’s)


© Inge Reisberman / 2019-2021
All rights reserved