We Float series

ENGLISH (Dutch scroll down)
The five-part series We Float was the start of the Homo Bulla project. In two videos, four sound makers improvised on the images of the rough version of We Float I and We float V.

Locations: Silo A 5th floor, Warehouse 1st floor, Silo A the roof space ‘S’.

For the preview of the videos you’ll need a password and click here.

DUTCH
De vijfdelige serie We Float was de start van het Homo Bulla project. In twee video’s hebben vier klankmaaksters geïmproviseerd op de beelden van de ruwe versie van We Float I en We float V.

Locaties: Silo A 5e verdieping, Pakhuis 1e verdieping, Silo A de dakruimte ‘S’.

Voor de preview van de video’s heeft u een wachtwoord nodig en klikt u hier.

Videostill We Float I uit Homo Bulla van Inge Reisberman
We Float I, Full HD, 05.22 min., female vocals
Videostill We Float II uit Homo Bulla van Inge Reisberman
We Float II, Full HD, 03.43 min., sound
Videostill We Float III uit Homo Bulla van Inge Reisberman
We Float III, Full HD, 05.36 min., sound
Videostill We Float IV uit Homo Bulla van Inge Reisberman
We Float IV, full HD, 03.43 min., sound
Videostill We Float V uit Homo Bulla van Inge Reisberman
We Float V, full HD, 03.05 min., female vocals